دبيرستان نمونه دولتي ابوريحان مرند

دبيرستان نمونه دولتي ابوريحان مرند

ابوریحان مرند

افتخارآفرینی های دبیرستان نمونه ابوریحان همچنان ادامه دارد....
+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم دی ۱۳۹۰ساعت 23:50  توسط رحيمي-اقبلي  | 

برنامه امتحانات نوبت دوم پايه اول متوسطه 90-89

 

برنامه امتحانات نوبت دوم پايه اول متوسطه 90-89

رديف

روز و تاريخ

ماده امتحاني

1

شنبه 31/2/90

دين وزندگي

2

يكشنبه 1/3/90

عربي

3

سه شنبه 3/3/90

--------

4

چهارشنبه 4/3/90

علوم زيستي ä

5

شنبه 7/3/90

-------

6

يكشنبه 8/3/90

شيمي

7

دوشنبه 9/3/90

-------

8

چهارشنبه 11/3/90

رياضي

9

دوشنبه 16/3/90

فيزيك

10

چهارشنبه 18/3/90

ادبيات

11

شنبه 21/3/90

زبان فارسي

12

دوشنبه 23/3/90

مطالعات

13

چهارشنبه 25/3/90

زبان انگليسي

توجه:

-           ساعت شروع امتحانات پايه اول 30/8 صبح

-           علامت ä آزمون هماهنگ

-           آزمونهاي هماهنگ ساعت 8 صبح

-         حداقل نيم ساعت قبل از شروع امتحانات در مدرسه حضور داشته باشيد

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 12:10  توسط رحيمي-اقبلي  | 

برنامه امتحانات نوبت دوم پايه پيش دانشگاهي تجربي متوسطه 90-89

 

برنامه امتحانات نوبت دوم پايه پيش دانشگاهي تجربي  متوسطه 90-89

 

رديف

روز و تاريخ

ماده امتحاني

1

شنبه 24/2/90

معارف اسلامي2*

2

دو شنبه 26/2/90

فيزيك 2 *

3

چهارشنبه 28/2/90

ادبيات فارسي 2 *

4

شنبه 31/2/90

زيست شناسي 2 *

5

دو شنبه 2/3/90

شيمي

6

چهارشنبه 4/3/90

زبان انگليسي2

7

شنبه 7/3/90

رياضي عمومي 2

8

يكشنبه 8/3/90

علوم زمين

9

 

----------

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

 

توجه:

 

-           آزمون روخواني قرآن روز دوشنبه مورخهع 2/3/1390 بعد از اتمام امتحان شيمي 2 اخذ خواهد شد.

-           ساعت شروع كليه امتحانات ساعت 8  صبح  مي باشد.

-           علامت ä نشانگر آزمون نهايي

-           آزمونهاي هماهنگ ساعت 8 صبح مي باشد

-         حداقل نيم ساعت قبل از شروع امتحانات در مدرسه حضور داشته باشيد

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 12:7  توسط رحيمي-اقبلي  | 

برنامه امتحانات نوبت دوم پايه پيش دانشگاهي رياضي متوسطه 90-89

برنامه امتحانات نوبت دوم پايه پيش دانشگاهي رياضي  متوسطه 90-89

 

رديف

روز و تاريخ

ماده امتحاني

1

شنبه 24/2/90

معارف اسلامي2*

2

دو شنبه 26/2/90

فيزيك 2 *

3

چهارشنبه 28/2/90

ادبيات فارسي 2 *

4

شنبه 31/2/90

ديفرانسيل 2 *

5

دو شنبه 2/3/90

شيمي

6

چهارشنبه 4/3/90

زبان انگليسي2

7

شنبه 7/3/90

هندسه تحليلي

8

يكشنبه 8/3/90

----------

9

 

----------

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

 

توجه:

 

-           آزمون روخواني قرآن روز دوشنبه مورخهع 2/3/1390 بعد از اتمام امتحان شيمي 2 اخذ خواهد شد.

-           ساعت شروع كليه امتحانات ساعت 8  صبح  مي باشد.

-           علامت ä نشانگر آزمون نهايي

-           آزمونهاي هماهنگ ساعت 8 صبح مي باشد

-         حداقل نيم ساعت قبل از شروع امتحانات در مدرسه حضور داشته باشيد

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 11:49  توسط رحيمي-اقبلي  | 

برنامه امتحانات نوبت دوم پايه دوم رياضي متوسطه 90-89

 

برنامه امتحانات نوبت دوم پايه دوم رياضي  متوسطه 90-89

 

رديف

روز و تاريخ

ماده امتحاني

1

شنبه 31/2/90

دين وزندگي

2

يكشنبه 1/3/90

عربي

3

سه شنبه 3/3/90

جغرافيا

4

چهارشنبه 4/3/90

آمادگي دفاعي

5

شنبه 7/3/90

زبان فارسيä

6

يكشنبه 8/3/90

-------

7

دوشنبه 9/3/90

شيمي

8

چهارشنبه 11/3/90

رياضي

9

دوشنبه 16/3/90

فيزيك

10

چهارشنبه 18/3/90

هندسه

11

شنبه 21/3/90

ادبيات

12

دوشنبه 23/3/90

زبان انگليسي

13

چهارشنبه 25/3/90

زيست

 

توجه:

 

-           ساعت شروع امتحانات پايه دوم 30/10 صبح

-           علامت ä نشانگر آزمون هماهنگ

-           آزمونهاي هماهنگ ساعت 8 صبح

حداقل نيم ساعت قبل از شروع امتحانات در مدرسه حضور داشته باشيد

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 11:37  توسط رحيمي-اقبلي  | 

برنامه امتحانات نوبت دوم پايه دوم نجربي

 

برنامه امتحانات نوبت دوم پايه دوم نجربي  متوسطه 90-89

 

رديف

روز و تاريخ

ماده امتحاني

1

شنبه 31/2/90

دين وزندگي

2

يكشنبه 1/3/90

عربي

3

سه شنبه 3/3/90

جغرافيا

4

چهارشنبه 4/3/90

آمادگي دفاعي

5

شنبه 7/3/90

زبان فارسيä

6

يكشنبه 8/3/90

-------

7

دوشنبه 9/3/90

شيمي

8

چهارشنبه 11/3/90

رياضي

9

دوشنبه 16/3/90

فيزيك

10

چهارشنبه 18/3/90

هندسه

11

شنبه 21/3/90

ادبيات

12

دوشنبه 23/3/90

زبان انگليسي

13

چهارشنبه 25/3/90

زيست

 

توجه:

 

-           ساعت شروع امتحانات پايه ادوم 30/10 صبح

-           علامت ä نشانگر آزمون هماهنگ

-           آزمونهاي هماهنگ ساعت 8 صبح

حداقل نيم ساعت قبل از شروع امتحانات در مدرسه حضور داشته باشيد

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 11:34  توسط رحيمي-اقبلي  | 

جلسه شوراي آموزشي براي برگزاري امتحانات

جلسه شوراي آموزشي به منظور تعيين زمان و چگونگي برگزاري امتحانات

  بنام خدا

جلسه اي ساعت 9 روز سه شنبه مورخه 27/1/90 با حضور اعضا در دفتر مديريت دبيرستان بمنظور تصميم گيري براي برنامه هاي هفته معرفي مشاغل تشكيل شد ضمن بررسي عملكرد سالهاي گذشته تصميم گرفته شد فعاليتهاي زير در طول هفته مشاغل انجام شود

1-    تهيه پارچه براي گراميداشت هفته معرفي مشاغل و نصب آن برسر در مدرسه

2-    تهيه تراكت و نصب آن در معرض ديد مدارس

3-    بازديد از كارخانه تك دانه

4-    تهيه گزارش تحقيق توسط دانش آموزان

5-    دعوت از يك سخنران براي معرفي شغل

6-    تهيه بروشور و تحقيقات شغلي

7-    تهيه نشريه

8-    برگزاري نمايشگاه

9-    تهيه فيلم و عكس از فعاليتها

10- ارسال گزارش به اداره

 

سرانجام جلسه ساعت 10 با ذكر صلواتي پايان يافت .

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 11:21  توسط رحيمي-اقبلي  | 

اطلاعات پرسنلي همكاران

اطلاعات پرسنلي همكاران

رديف

نام خانوادگي و نام

سمت

1

رحيمي         ايرج

مديريت آموزشگاه

2

جاويد           مسعود

معاونت آموزشي

3

كريمي         يونس

معاونت پرورشي

4

اسماعيلي   ميرنعمت

سرپرست

5

عادلي          ابوالفضل      

مشاور

6

اقبلي           يوسف

كارشناس تغذيه و بهداشت

7

موسوي        سيدمجيد

سرپرست

8

جمال راده     سيروس

معاونت اجرايي

9

كرداري          قربان

بازنشسته

10

حسن زاده     داوود

معاون امور عمومي

11

ذكي لو          ابراهيم

خدماتي

12

كارگر             ابراهيم

خدماتي

 

خالقي           هوشنگ

 

13

احمدي           حيدر

مدرس    زبان

14

اصغري            جبرئيل

مدرس    ادبيات

15

افكاري           مسيب

مدرس    جغرافي

16

باوفايي           اسماعيل

مدرس    علوم اجتماعي

17

تقي زاده         فريدون

مدرس     جغرافي

18

حجازي           محمدباقر

مدرس     آمادگي دفاعي

19

حسن زاده      نوروز

مدرس     شيمي

20

حق نيا           ايوب

مدرس      شيمي

21

حيدرزاده        عباس

مدرس      زمين شناسي

22

دلدار              ميرحسين

مدرس      معارف

23

رضوي            اسرافيل

مدرس      رياضي

24

سپهري          حسين

مدرس      تربيت بدني

25

صباحي          رضا

مدرس      عربي

26

صفايي           نادر

مدرس      زبان انگليسي

27

طسوجي        علي اكبر

مدرس      رياضي

28

عادلي            يوسف

مدرس      فيزيك

29

عباسي         اسماعيل     

مدرس     زيست شناسي

30

عبدالحسين زاده   اصغر

مدرس       فيزيك

31

عليايي          يعقوب

مدرس       كامپيوتر

32

عيني            سليمان

مدرس       معارف

33

غزايي            احمد

مدرس       فيزيك

34

قدسيان         جلال الدين

مدرس       معارف

35

قديمي پور      جعفر

مدرس      رياضي

36

گلفر               كريم

دبير راهنماي شاهد

37

مرادي             بابك

مدرس     زبان

38

هرزندي          عليرضا

مدرس     رياضي

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 11:18  توسط رحيمي-اقبلي  | 

تشكيل مدرسه قرآن

از نمونه فعاليتهاي اصلي اين آموزشگاه برگزاري مدرسه قرآن با حضور تعداد زيادي از دانش آموزان مي باشد. استقبال از اين كلاسها با وجود تلاشهاي و رقابتهاي علمي دانش آموزان فراتر از حد انتظار بوده است كه در ذيل قطره اي از هزاران را برايتان نمود مي دهيم.

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 13:18  توسط رحيمي-اقبلي  | 

برنامه امتحانات نهايي سوم رياضي و تجربي

برنامه امتحان نهايي سال سوم متوسطه در خردادماه 90/89

   ساعت و رشته تحصيلي

روز و تاريخ

رياضي

علوم تجربي

يكشنبه

1/3/90

قرآن وتعليمات  ديني

قرآن وتعليمات  ديني

سه شنبه

3/3/90

هندسه 2

رياضي 3

پنج شنبه

5/3/90

ادبيات فارسي3

ادبيات فارسي3

يكشنبه

8/3/90

حسابان

زيست 2 وآزمايشگاه

سه شنبه

10/3/90

زبان خارجي3

زبان خارجي3

پنج شنبه

12/3/90

جبر و احتمال

زمين شناسي

دوشنبه

16/3/90

فيزيك3وآزما

فيزيك3وآزما

چهارشنبه

18/3/90

عربي3

عربي3

شنبه

21/3/90

شيمي3وآزما

شيمي3وآزما

دوشنبه

23/3/90

زبان فارسي3

زبان فارسي3

توجه:

شروع امتحان ساعت 8 صبح

نيم ساعت قبل از امتحان در حوزه حضور داشته باشيد.

            

                    مدير مدرسه نمونه ابوريحان -رحيمي

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 11:38  توسط رحيمي-اقبلي  | 

مطالب قدیمی‌تر